Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün
Günümüzde Et Endüstrisi:
Gıda Teknolojisi – Ekonomi – Seri Üretim

PH-Liquid: Buffersystems ve bufferfilms için uluslararası yüksek teknoloji Deniz Ürünleri ve Et İşleme

This website, layout and background is registrated

ÜRÜN SERİSİ

BASKI 05/10/2015

TAMPONLU GLİKOZ ŞURUBUN FARKLITÜRLERİ

PH E-numaralar Bileşim Ana uygulamalar
Tampon glikoz Şurubu 3.3 - 4.2
Kod 60
Tampon sistemi
ORTA
Sodyum
askorbat
E 301
Sitrik asit
E 330
Standart glikoz
Otlar / alan aromalar
Sodyum
askorbat
Sitrik asit
Tüm ısıtmalı etler için
İşleme
Pişmiş Helal Jambon
Omuz Helal Jambon
baharatlġ Alman sosisi
mortadella
Taze kġyġlmġş
et*
Taze sosisler

Tampon glikoz Şurubu 3.3 - 4.2
Tampon sistemi
FORTE
Sodyum laktat
E325
Laktik asit
E 270
Sitrik asit
E 330

E 334
>Sodyum
askorbat
E 301
Standart glikoz
Sodyum laktat
Früktoz / glikoz
Laktik asit
Sitrik asit
Tartarik asit
Sodyum
askorbat
Otlar / alan aromalar
Su
Tüm ısıtmalı etler için
işleme
Pişmiş Helal Jambon
Omuz Helal Jambon
baharatlġ Alman sosisi
mortadella
Karaciğer preparatlarġ
Sġğġr pastġrmasġ
Taze kġyġlmġş
et*
Sosisler
Vb
Tampon glikoz Şurubu 3.3 - 4.2 Sodyum laktat Standart glikoz Tüm kürlenmiş ürünler
Kod 601 E 325 Sodyum laktat Sġğġr pastġrmasġ
Tampon sistemi Laktik asit Früktoz / glikoz Jambonlar
FORTIOR E 270 Laktik asit Salam işleme
Sitrik asit Sitrik asit sistemleri
E 330 Potasyum
Potasyum nitrat
nitrat Tartarik asit
E 252 Sodyum
Tartarik asit askorbat
E 334 Otlar / aromatlar
Sodyum Su
askorbat
E 301

* Sosisler ve hamburgerler gibi kġyġlmġş etlere ekleyin: 5 gr / kg tripolifosfat

 


ÜRÜN SERİSİ | PH Sıvıtampon sistemleri | PH Sıvı Sistemi | Dünya Et Endüstrisi | PH Sıvı Ekstresi | Karaciğerpreparatlarında blok | PH Sıvı Özüt Tampon fosfat 60151'inbeklenen faydaları | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kürler | Yeni Satış | PH SıvıKalitesinin kanıtlanmış gerçekliği | Salam ürünü | PH Liquid Belgium ve Belgosuc ..... | Bufferglucose Syrup Clean Label